LEN SETÝ - linum usitatissimum

Byl zpracován hluboko v lidské minulosti. Nejstarší nálezy jsou datovány 7 000 let př.n.l. dle některých zdrojů  z  Jižní Ameriky, dle jiných z Iránu. Do Evropy se len dostal asi o 4 000 let později (nález ve Švýcarsku). Společně s vlnou tvořil  základ lidského šatníku až do 20.století.

Už v dobách starověkého Egypta byl považován za symbol čistoty a krásy, později se směňoval za jiné zboží. Oblíbil si ho například Karel Veliký. Len byl hlavní plodinou zemí Beneluxu.

U historických oděvů se užíval k podšívání vlněných součástí šatů.

V podhůří Čech byl spoustu let nezbytnou surovinou také k obživě.

Příchodem civilizace a strojů postupně zanikala rukodělná práce, a na škodu pro nás, vznikaly umělé materiály a upřednostnila se i levnější bavlna.